2019.11.14_medium

2019.11.14 - 2019.11.14

Hur skriver museer historia?

Panelsamtal

Torsdag 14 november kl. 18–19.30
Göteborgs naturhistoriska museum
På svenska

Museer ses ofta som institutioner, men de är alltid skapade av människor. Hur uppstår ett museum? Och hur skapas ett naturhistoriskt museum? Göteborgs naturhistoriska museum är ett av de äldsta i sitt slag. Museet innehåller inte bara en imponerande samling utan är också en del av Sveriges historia och världshistorien genom berättelserna om hur varje samling blev en del av museet. Ta chansen att tillsammans reflektera över museets historia och ta del av intressanta berättelser bakom samlingarna. Samtalet modereras av Sewilius Berg, fil. mag. i Antikens kultur och samhällsliv, opinionsbildare inom kultur och humaniora. 

Medvekande:
Göran Andersson, ordförande i museets vänförening Göteborgs biologiska förening och f.d. museichef på Göteborgs naturhistoriska museum.

Adriana Muñoz är doktor i Arkeologi. Hon arbetar främst med forskning inom etnografiska samlingar och har undet de sista åren arbetat med frågor kring repatriering och proveniens.

Eva Zetterman är docent i Konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsinriktning är visuell kultur som medel för meningsskapande processer. Hon har länge arbetar med musei relaterade projekt med särskilt intresse för maktstrukturer, uteslutningsmekanismer och historiografi.

 

Programmet är organiserat av Göteborgs naturhistoriska museum.