700x500-eflux.jpg

Senaste pressmeddelande

GIBCA 2019 
–  konstnärerna  offentliggjorda  i  Venedig 

Den  7  september  öppnar  tionde  upplagan  av  Göteborgs  Internationella  Konstbiennal  (GIBCA), curaterad  av  Lisa  Rosendahl.  Titeln  på  biennalen  är Part  of  the  Labyrinth . Utställningsplatserna  inkluderar  Röda  Sten  Konsthall,  Göteborgs  konsthall,  Göteborgs Naturhistoriska  museum  och  Franska  tomten.  Idag,  under  en  mottagning  i  Venedig, offentliggjordes  vilka  konstnärer  som  kommer  vara  del  av  GIBCA  som  är  en  av  Sveriges största  samtidskonsthändelser.

GIBCA  har  ikväll  bjudit  den  internationella  konstpubliken  till  en  mottagning  i  samband  med Venedigbiennalens  öppning  för  att  offentliggöra  de  konstnärer  som  kommer  att  delta  i  GIBCA  2019. Årets  upplaga  av  GIBCA  sammanför  olika  konstnärliga  generationer  och  uttryck.  Bland  de  över  30 konstnärerna  finns  det  amerikanska  konstkollektivet  Black  Quantum  Futurism  vars  praktik  hämtar inspiration  från  kvantfysiken  och  afrikanska  kulturella  traditioner  i  relation  till  medvetande,  tid  och  rum. Ingår  gör  även  Kent  Lindfors  som  sedan  1970-talet  i  sin  konst  korskopplat  tid  och  rum  med utgångspunkt  i  Göteborgs  hamn.

GIBCA  har  sedan  2001  vartannat  år  presenterat  internationell  samtidskonst  av  framstående konstnärer  för  den  lokala  och  internationella  publiken.  Röda  Sten  Konsthall  har  varit  GIBCAs huvudman  sedan  2006.
–  Redan  från  starten  hade  biennalen  en  ambition  att  vara  internationell  och  det  har  varit  viktigt  för  oss att  tematik  och  utställningar  berör  såväl  globala  som  lokala  förhållanden.  Årets  biennal  är  därför  extra spännande  eftersom  den  även  kommer  sammankopplas  med  GIBCA  2021  och  stadens 400-årsjubileum.  Detta  blir  en  möjlighet  att  genom  konsten,  under  en  längre  tidsperiod,  titta  närmare på  hur  Göteborgs  historia  och  samtid  speglar  globala  skeenden,​ säger  Mia  Christersdotter  Norman, verksamhetschef  för  Röda  Sten  Konsthall.

För  första  gången  blir  Göteborgs  Naturhistoriska  museum  en  av  biennalens  utställningsplatser. Besökaren  kommer  där  kunna  ta  del  av  samtidskonst  som  utforskar  människans  blick  på  naturen, men  även  hur  den  nya  teknologin  i  allt  högre  grad  iakttar  och  påverkar  människan.

En  annan  plats  där  besökaren  kommer  kunna  ta  del  av  GIBCA  är  vid  den  så  kallade  Franska  tomten, nuvarande  Packhusplatsen,  i  Göteborgs  hamn.  Biennalen  kommer  här  fram  till  2021  att  bjuda  in konstnärer  att  relatera  till  denna  plats  historia,  som  är  kopplad  till  den  tidigare  svenska  kolonin Saint-Barthélemy.  Eric  Magassas  konstverk  vid  Franska  tomten  visas  i  samarbete  med  Trafikverket och  kommer  vara  synligt  för  alla  besökare  såväl  som  för  Göteborgs  trafikanter.
–  Utställningen  är  ett  sätt  att  diskutera  hur  alla  dessa  olika  platser  hänger  ihop.  Sveriges  koloniala förflutna  är  direkt  kopplat  till  det  moderna  industrisamhället,  och  den  industriella  exploateringen  av jordens  resurser  blev  bara  möjlig  efter  att  människan  börjat  se  sig  själv  som  skild  från  naturen.  Många av  de  deltagande  konstnärerna  arbetar  med  att  visa  hur  händelser  och  platser  som  vanligtvis uppfattas  som  åtskilda  är  del  av  samma  historia​,  säger  Lisa  Rosendahl,  curator  för  GIBCA  2019  och 2021.

Deltagande konstnärer vid GIBCA 2019
Elena Aitzkoa
Özlem Altin
Henrik Andersson
Ibon Aranberri
Sissel M. Bergh
Hannah Black
Black Quantum Futurism
Liv Bugge
Paolo Cirio
Kajsa Dahlberg
Cian Dayrit
Michelle Dizon
Sean Dockray
Åsa Elzén
Annika Eriksson
Ayesha Hameed
Tamara Henderson
Rachel de Joode
Hanna Kolenovic
Susanne Kriemann
Kent Lindfors
Antonia Low
Rikke Luther
Eric Magassa
Ohlsson / Dit-Cilinn
Doireann O’Malley
Oliver Ressler
Lorenzo Sandoval
Pia Sandström
Lina Selander & Oscar Mangione
Knud Stampe
Ayatgali Tuleubek

Göteborgs Internationella Konstbiennal 20219 pågår 7 september till 17 november. Huvudman för GIBCA är Röda Sten Konsthall.