Jacob-Kirkegaard_medium

Jacob Kirkegaard

Jacob Kirkegaard

TRISTELEG # 1 – 3, 2013

Video, 13min; 3 pappersmanualer

Courtesy konstnären

 

Filmerna TRISTELEG #1 – 3 utgår från Jacob Kirkegaards minnen av de lekar som hans kusin hittade på och som de lekte tillsammans under barndomens 1980-tal.  Lekarna var i sig enkla, men med strikta regler för de två deltagarna.

 

Kirkegaard minns att det inte fanns någon som helst mening med lekarna förutom att de skulle genomföras med perfekt timing och med ett helt tomt ansiktsuttryck. Hans kusin kallade dem ”tristeleg” (ledsenlek).

 

I dag, 30 år senare, har Kirkegaard utifrån minnet, försökt att återskapa barndomens lekar. Genom att presentera dem i form av kortfilmer med tillhörande manualer bjuder han in betraktaren att när som helst, och vart som helst, själv utföra lekarna.

 

 

 

 

 

TRISTELEG # 1 – 3 (2013), Installation view Hasselblad Center, GIBCA 2015. Photo: Hendrik Zeitler