2019-02-22

Tematisk fördjupningsdag

tematisk fördjupningsdag


Stadsbiblioteket Göteborg
Medv: Lisa Rosendahl, Tara Mehrabi, Michael Barett, Mårten Björk

Stort tack till alla konstaktörer i GIBCA Extended som deltog i den tematiska fördjupningsdagen inför GIBCA 2019.

Vi har nu offentliggjort att den tionde upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal kommer ha titeln Part of the Labyrinth och visas på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Naturhistoriska Museum under perioden 7 september-17 november 2019. Fredagen 22 februari bjöd vi in alla aktörer i nätverket GIBCA Extended till en fördjupningsdag med föreläsare och filmvisning på Stadsbiblioteket Göteborg.  
 
Fördjupningsdagen startade med en presentation av Lisa Rosendahl, curator för GIBCA 2019 och 2021, som presenterade det konceptuella ramverket för biennalen 2019, titel och arbetsmetod. Detta följdes av en föreläsning av Tara Mehrabi, föreläsare vid centrum för genusforskning på Karlstad universitet och medlem i The Posthumanities Hub. Hon presenterade en ingång till Karen Barards och Donna Haraways tankar och teorier och introducerade feministiska posthumanistiska studier med exempel från sin egen forskning. Efter lunch tog Michael Barrett, doktor i kulturantropologi och intendent med inriktning Afrika vid Etnografiska museet i Stockholm, vid. Barett berättade om Sveriges koloniala historia och hur den påverkar samhället idag. Dagens fjärde föreläsare var Mårten Björk, doktor i teologi och religiösa studier, som presenterade hur moderniteten förändrat människans världsbild i relation till djur och natur sedan 1600-talet.
 
Närmre 100 personer från hela Västra Götaland deltog i fördjupningsdagen. Deltagarna arbetar alla professionellt på regionens samtidskonstscener, museer, konsthallar, gallerier och som konstnärer. I GIBCA Extended samlas det konstprofessionella Västra Götaland i en gemensam satsning, där alla medverkande aktörer skapar egna utställningar och projekt som tar spjärn mot eller relaterar till biennalens tematik parallellt med biennalen.
Tillsammans skapar deltagande konstaktörer ett myller av spännande programpunkter, högkvalitativa konstprojekt och en fördjupning i olika tematiska ingångar.
 
Läs mer om GIBCA Extended här, samt se aktörer och program som tidigare deltagit i satellitprogrammet under tidigare upplagor här
 
Foto: Malin Griffiths