2018-10-24

Uppstartsmöte för GIBCA Extended

Under tio veckor erbjuds publik i regionen, och tillresta från Sverige och internationellt, ett rikt utbud av konstupplevelser som alla följer en och samma tematiska röda tråd. GIBCA 2019 kommer curateras av Lisa Rosendahl (född i Malmö och idag baserad i Berlin) och under hösten 2018 presenteras tema och titel för den kommande biennalen.

Företräder du en plats för samtidskonst i regionen och är intresserad av att delta?

Vad innebär det?

Alla aktörer i GIBCA Extended medverkar med ett egenproducerat samtidskonstprojekt som tar plats under biennalperioden och som tar spjärn mot biennalens tematik.

Inför biennalen deltar man också i informationsmöten, tematiska fördjupningsdagar och andra tillfällen för nätverkande mellan konstaktörer, spridning av kunskap och information. GIBCA Extended är både ett publikt program som visar på bredden i regionens konstscen och ett internt nätverksarbete som verkar för att synliggöra den fria konstscenen och bidra till aktiv konstartsutveckling och konstens infrastruktur i regionen.

Hur deltar man?

GIBCA Extended är öppet för alla som vill delta, men för deltagande krävs följande:

  • Utställningen ska genomföras inom aktuell biennalperiod (för 2019 gäller det perioden 4 september-17 november).
  • Konstprojektet ska ha en tydlig koppling till biennalens aktuella tematik.
  • Aktören* ska arbeta med samtidskonst.
  • Alla som vill delta i satellitprogrammet ska skicka idéförklaringar, utställningsperioder samt förklaring på den tematiska kopplingen till GIBCA senast 31 januari 2019. Utifrån dessa ansökningar formas nätverket och gemensamma program och koncept planeras.

* Som aktörer räknas konsthallar, gallerier, fria konstnärsgrupper eller curatoriska plattformar

---

Nyfiken?

Informationsmöte
onsdag 24 oktober kl. 14-17

Vi kommer hålla ett första informationsmöte om nästa upplaga av GIBCA Extended med information om format och tematik för biennalen 2019. Detta är det första tillfället i en serie som riktar sig till regionens konstaktörer för att introducera biennalen. Vi ser fram emot att träffa er i oktober och prata om framtida samarbeten!

Plats: Röda Sten Konsthall i Göteborg
Anmälan: skicka ett mail med namn och organisation till emelie.storm@gibca.se senast måndag 22 oktober.

Övrig information

Satellitprogrammet GIBCA Extended invigs som en gemensam programsatsning onsdagen 4 september 2019. Biennalen 2019 öppnar för publik lördagen 7 september och pågår fram till söndagen 17 november. Veckan som leder fram till biennalen fylls av program som riktar sig till den lokala konstscenen som kan ta del av allt från konstnärssamtal, performance, bokreleaser med mera.

Mer information tillkommer löpande.

Kontakt

För ytterligare information eller frågor kontakta projektledare Emelie Storm på e-mail emelie.storm@gibca.se alt. tfn. 031-120846