2017-12-20

TACK!

Audiences GIBCA 2017

Tack till alla som deltagit i den nionde upplagen av Göteborgs Internationella Konstbiennal, WheredoIendandyoubegin - On Secularity.

Vi vill också rikta ett stort tack till de 55 konstnärer som presenterade sina verk i biennalen, till curatorn Nav Haq, och de samarbetspartners som gjorde den utställning möjlig.